« Tagasi

Selgusid Peeter Toominga nimelise 2021. aasta fotokonkursi parimad

Foto autor Liis Ambos "Elu maal", tunnustus kõige paremini teemale vastava töö eest

 

Haljala vallavalitsus

18.01.2021

 

Alates 1999. aastast annab Haljala vald välja Peeter Toominga nimelist fotopreemiat, millega soovitakse propageerida fotoloomingut ja tunnustada fotograafia edendajaid.

2021. aasta fotokonkursi teemaks oli „Fotorondo". „Fotorondo" on Peeter Toominga fotokunstile pühendatud autorifilm (1978), milles ta keskendus foto väärtustamisele ühiskonnas. Tooming pidas fotot kõikvõimsaks vahendiks ajaloosündmuste jäädvustamisel, fotograafi aga sündmuste kroonikuks. Fotorondot tõlgendatakse kui millegi kordumist ja ringlemist ning see on miski, mis kestab põlvi.

Konkursile oodati Haljala vallast uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid vallas aset leidnud sündmusi, inimeste ühistegevusi ja valla kauneid ning kultuuriloolise väärtusega kohti, inimesi meie ajas. Fotosid hindas Haljala Vallavalitsuse moodustatud fotokonkursi komisjon, kuhu kuulusid Ane Albert, Kristel Tõnisson, Maiga Parksepp, Avo Seidelberg ja Jaan Künnap.

Fotokonkursile esitati kokku 21 fotot seitsme inimese poolt. 2021. aastal Peeter Toominga nimelist fotopreemiat välja ei antud, küll aga tunnustati komisjonipoolse tänukirja ja fotopoe kinkekaardiga järgmisi fotograafe ja nende töid:

  • Urmo Paju (fotod nr 2 ja 5) – tunnustus hetkede märkamise ja tehnilise teostuse eest
  • Helerin Domnin (foto nr 8) – tunnustus ajaloolise jäädvustuse eest
  • Liis Ambos (foto nr 14) – tunnustus kõige paremini teemale vastava töö eest

Haljala vallavalitsus ja fotokonkursi komisjoni liikmed tänavad kõiki fotograafe tööde esitamise eest ning õnnitlevad kolme parimat tunnustuse pälvimise puhul.

 

Teate koostas:

Kent Kerner

avalike suhete spetsialist

Haljala vallavalitsus

tel +372 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee   

Fotode autor Urmo Paju "Tuulik lumesajus", tunnustus hetkede märkamise ja tehnilise teostuse eest

 

Foto autor Helerin Domnin "Haljala valla luulevõistluse noorim luuletaja", tunnustus ajaloolise jäädvustuse eest