« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

28.03.2022 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Käsmu külas Neeme tee 14  (katastritunnus 92201:014:0410) katastriüksusel asuva majandushoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis-projekt on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 10.04.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik või Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo:  ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee