« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu XII istung toimub teisipäeval, 17. mai 2022 kell 16.00 Võsu rannaklubis

 

PÄEVAKORD:

1.         Toolse küla Kõrtsi, Niiduääre ja Kanarbiku maaüksuste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

2.         Toolse küla Lepatriinu ja Kivikadaka kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

3.         Haljala valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine

4.         Hoonestusõiguse seadmise lepingu muutmine

5.         Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks

6.         Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projekti omaosaluse garanteerimine

7.         Vallavanema informatsioon

 

Eelnõudega saab tutvuda SIIN.