« Tagasi

Muudatused Haljala valla jäätmekorralduses

Arvatavasti on Haljala valla elanikud juba kursis, et alates 01.05.2022 on Haljala ja Võsu jäätmejaamades uued lahtiolekuajad ning lisaks seni vastu võetud jäätmeliikidele saab jäätmejaamades ära anda ka penoplasti, mis on olnud toote ümber. Edaspidi aga ei saa eterniidijäätmeid anda tasuta jäätmejaama rohkem kui 150 kg aastas. 

Alates maikuust on muutunud Haljala ja Võsu jäätmejaamade lahtiolekuajad:

Haljala jäätmejaam (Rakvere mnt 19a, Haljala alevik) on avatud:

Esmaspäeval kell 13.00-18.00

Reedel kell 8.00-12.30

Laupäev kell 8.00-12.30

Pühapäev kell 13.00-18.00

Võsu jäätmejaam (Spordi tn 16, Võsu alevik) on avatud:

Esmaspäev kell 8.00-12.30

Reedel kell 13.00-18.00

Laupäev kell 13.00-18.00

Pühapäev kell 8.00-12.30

 

Uus jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo periood

Haljala vallas hakkab alates 01.09.2022 kehtima uus tervet valda hõlmav jäätmehoolduseeskiri, millega soovitame aegsasti tutvuda, et olla valmis mõningateks muudatusteks. Hetkel kehtivad Haljala vallas paralleelselt endise Vihula valla jäätmehoolduseeskiri ja Haljala valla jäätmehoolduseeskiri. Uus jäätmehoolduseeskiri on koostatud lähtudes valla jäätmekavast ning kehtivatest õigusaktidest ning kohustab uue korraldatud jäätmeveoga hõlmama lisaks segaolmejäätmetele ka segapakendijäätmeid ning biolagunevaid jäätmeid.  

Biolagunevaid jäätmeid on kohustatud üle andma kõik jäätmevaldajad, kuid kui on võimalus kompostida, siis seda teha vastavas kompostris või kinnistes aunades, et loomad ja linnud ligi ei pääseks.

Uus korraldatud jäätmeveo periood algab endise Vihula valla territooriumil 01.08.2022, kuid esimene kuu saab jäätmevedajale üle anda ainult segaolmejäätmeid. Alates 01.09.2022 peavad jäätmevaldajad hakkama oma jäätmeid senisest rohkem sorteerima, et koguda liigiti segapakendeid ja biolagunevaid jäätmeid, mis võimaldavad vähendada oluliselt segaolmejäätmete mahtu. Korraldatud jäätmeveo hanke võitis Eesti Keskkonnateenused AS ning alates 01.08.2022 on teenused teise hinnakirja alusel. Lähiajal saadab uus jäätmevedaja lepingud uue hinnakirja ja veograafikuga. Endise Haljala valla territooriumil  alustab uus jäätmevedaja kuu aega hiljem, 01.09.2022 ja edastab seetõttu ka veograafikud hiljem.

Hinnatõus on tabanud igat valdkonda, nii kaasneb ka uue korraldatud jäätmeveoga konteinerite kallim rendihind. Kuna uus korraldatud jäätmeveo periood kestab viis aastat, siis on kasulikum soetada omale konteinerid, mitte neid rentida. Kui teil on juba soetatud omale konteiner ja jäätmete sorteerimise tulemusel jääb olemasolev konteiner suureks, siis saate kasutada seda konteinerit jäätmekoti hoidmiseks (kui olete tellinud koti teenuse). Jäätmekotti konteineris hoides ei pääse jäätmetele  loomad ja linnud ligi ning ei purusta seega kotti. Kotid peaksid olema kindlasti sildistatud, et jäätmevedaja saaks aru, mis liiki jäätmetega on tegu. Olenevalt jäätmevedaja võimalustest ja tehnikast, toimub liigiti sorteeritud erinevate jäätmete ära vedu, kas olmejäätmetega korraga või eraldi.  

Kui tekkekohas jäätmeid liigiti sorteerida, siis see tagab jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse. Samuti vähendab jäätmete liigiti kogumine segaolmejäätmete mahtu ja seega ka jäätmeveo arvet.

Kui te ei ole kindel, kuhu konteinerisse mingi toode või pakend panna, siis väga tõhus on Ragn-Sells sorteerimise app, mille saate vastavalt telefoni operatsioonisüsteemile alla laadida App Store'st (https://apps.apple.com/dk/app/ragncycle/id1516299466) või Google Playst (https://play.google.com/store/apps/details?id=se.ragnsells.ragncycle&hl=et&gl=US). 

Juunikuus paigaldatakse Haljala valda ka riidekonteiner, kuhu on võimalik viia korralikke tekstiilmaterjale, mida on võimalik veel taaskasutada. Konteineri asukoht on veel täpsustamisel ja infot saate meie kodulehelt. 

 

Anneli Kask

keskkonnaspetsialist

 

Merje Verhovitš

planeerimisspetsialist