« Tagasi

Haljala valla esindajad osalesid Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu korraldatud riigikaitseseminaril

Kaitseministeeriumi ja Kaitseliidu eestvõttel anti 2. juunil Tapal 1. jalaväebrigaadis avalöök riigikaitseteemaliste seminaride sarjale, kus kohalike omavalitsuste juhid koos Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti esindajatega arutasid Eesti riigi ja elanikkonna kaitset ning kohalike omavalitsuste rolli selles. Esimesest seminarist võtsid osa Järvamaa ja Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste juhid ja esindajad

Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse asekantsler Lauri Abel märkis, et kohalikel omavalitsustel üle kogu Eesti on kandev roll Eesti elanikkonna kaitses, korraldades igapäevaelu, elutähtsate teenuste tagamist ja teavitust ohuolukorras või kriisi ajal, kui nimetada vaid mõnda ülesannet. „Kohalik omavalitsus on strateegiline koostööpartner võimaliku kaitsetegevuse ettevalmistamises, tundes kohalikku elu läbi-lõhki," lisas asekantsler.

Seminaride sarja eesmärk on kohalike omavalitsuste teadlikkuse tõstmine riigikaitseülesannetest ja kitsaskohtade väljaselgitamine. Sellel põhjusel oli linna- ja vallajuhtide aruteludes põhirõhk teenuste ja varude tagamisel, ressursside sundkasutustel, kogukondade ühtsuse hoidmisel ja elanikkonna teavitamisel.

Seminaril osalenud Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et kohalikele omavalitsustele suunatud riigikaitseteemalisel seminaril käsitletavad teemad olid olulised ja mõtlemapanevad. „Tõdesime, et omavalitsuste roll nii riigi kaitsevõimekuses kui üleüldiselt kriisiolukordades on oluline. Saime seminarilt palju mõtteainet, millega kindlasti edasi tegeleme, et kriisiolukordadeks Haljala vallas paremini valmistuda," märkis vallavanem ning lisas, et üheks prioriteetseks valdkonnaks on kriisikomisjoni, vallaametnike ja kogukonna eestvedajate koolitamine.

Haljala vald tänab Kaitseministeeriumit ja Kaitseliitu riigikaitseteemalise seminari korraldamise eest! Eesti on kaitstud!

 

Foto: Kaitseministeerium

Teksti osaliselt refereeritud Kaitseministeeriumi veebilehelt. Loe täpsemalt: https://kaitseministeerium.ee/et/uudised/kaitsevalmiduse-asekantsler-lauri-abel-kohalikel-omavalitsustel-ule-eesti-kandev-roll