« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu XIII istung toimub teisipäeval, 21. juunil 2022 kell 16.00 Võsu sadamas (Piiri 6, Võsu)

 

PÄEVAKORD:

1. Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine

2. Haljala Vallavolikogu 11.05.2021 otsuse nr 178 „Omaosaluse garanteerimine"

kehtetuks tunnistamine

3. Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitava halduslepingu projekti heakskiitmine

4. Haljala valla 2021. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine

5. Haljala valla 2022. aasta esimene lisaeelarve

6. Vallavanema informatsioon

 

Eelnõud dokumendiregistris.