« Tagasi

Võsule paigaldati Transpordiameti eestvedamisel künnised liikluse rahustamiseks

Juuni keskel valmisid Võsu alevikus Rakvere teel ja Kooli tänaval liikluskünniste ehitustööd. Nii Rakvere teele kui ka Kooli tänavale ehitati kokku neli künnist, mida tähistavad vastavad liiklusmärgid. Lähiajal soovitakse künnised ka vastavate teekattemärgistega tähistada.

Transpordiameti Ida üksuse juhataja Anti Palmi sõnul tuli künniste rajamise initsiatiiv nii Transpordiameti kui ka Haljala valla poolt: „Peamised põhjused künniste rajamiseks olid nii asjaolu, et Võsu alevik asub kiirusepiirangu 30km/h mõjualas kui ka Võsu piirkonna eripära, et suveperioodil mitmekordistub piirkonnas liiklejate hulk olulisel määral. Mõlemast aspektist lähtuvalt on liikluse rahustamiseks täiendavate meetmete rakendamine oluline.".

Transpordiameti Ida üksuse juhataja lisab, et nende silmis oli eriti vajalik künniste rajamine Kooli tänavale, et teha koolimaja ja spordihoone läheduses laste liiklemist senisest ohutumaks.

Tulenevalt suvitushooaja algusest on Haljala vallavalitsus ajutised teekünnised paigaldanud taas ka Võsu peatänavale. Eesmärgid teekünnistel on ühised – oluline on liiklust rahustada, et liiklemine Võsul oleks turvalisem nii sõidukite kui ka jalakäijate jaoks.

Vallavalitsus peab oluliseks meelde tuletada, et Võsu alevik asub 30 km/h sõidukiiruse mõjualas – palume sellest kinni pidada, et ohuolukordi ennetada!

 

Turvalist liiklemist ning ohutut suvitamist Võsul!

 

Haljala vallavalitsus