« Tagasi

Hajaasustuse programmi hetkeseisust

Head hajaasustuse programmi toetuse taotlejad

 

2022. aastal laekus Haljala vallas kokku 44 hajaasustuse programmi taotlust. Kuna taotluste arv on suur, siis nende menetlemine ja paikvaatlustel käimine võttis taotlusi menetleval komisjonil plaanitust rohkem aega.

Tänaseks on komisjon kõik taotlused üle vaadanud ja need ka hinnanud. Kuna riigihalduse ministri käskkiri koos riigipoolse toetusvahendite jaotusega kinnitati 14.06.2022 ja juuni eelviimane töönädal on jaanipühade tõttu oluliselt lühem, siis sellest tulenevalt on toetuse saanud majapidamiste väljakuulutamine võimalik peale järgmise nädala vallavalitsuse istungit. Informatsioon jõuab taotlejateni eeldatavasti juulikuu alguses.

Eelinfona võib öelda, et riigi ja omavalitsuse toetuse summa kokku on hajaasustuse programmi 2022. aastal 47 920 eurot.

 

Anneli Kask

keskkonnaspetsialist

tel 5669 4496