« Tagasi

Detailplaneeringute algatamise taotlused

Haljala Vallavalitsus annab teada, et 12.07.2022 on vallavalitsusele esitatud detailplaneeringu koostamise algatamise taotlus Võsupere külas Töökoja kinnistul eesmärgiga saada ehitusõigus kuni 2500 m2 ehitusaluse pinnaga laohoone püstitamiseks.

13.07.2022 on vallavalitsusele esitatud taotlus detailplaneeringu koostamise algatamiseks Võsu alevikus Lepalinnu ja Vana-Lepispäe kinnistutele eesmärgiga moodustada elamumaa sihtotstarbega krundid.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 9 on planeerimismenetlus avalik ja igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.