« Tagasi

Haljala vallavalitsuse meeskonnaga liitus Kristjan Põldaas

Haljala vallavalitsus

5. august 2022

 

Alates 1. juulist 2022 alustas Haljala vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialisti ametikohal tööd Kristjan Põldaas.

Kristjan on lõpetanud korduvalt Tartu Ülikooli, mistõttu on tal kraad nii keskkonna- kui ka õigusteaduses. Värske Haljala vallaametnik on varasemalt töötanud avalikus sektoris peamiselt keskkonna- ja õigusküsimustega seotud ametikohtadel, viimasteks töökohtadeks on Jõelähtme vallavalitsus ning Kaitseliidu peastaap.

Haljala valla ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialist Kristjan Põldaas sõnab, et otsustas sellele ametikohale kandideerida kahel põhjusel: „Töövaldkond on üpris lai ning see võimaldab mul oma teadmisi ja kogemusi hästi rakendada ning ajendiks Haljala valda tööle tulla oli ka asjaolu, et tegu on minu koduvallaga," selgitab Kristjan, kes elab koos perega Vergi külas.

Ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialisti peamised teenistusülesanded on Haljala vallavalitsuse ehitus- ja keskkonnateenistuse tegevuse õiguslikkuse tagamine ning valdkonnaga seotud küsimustes juriidiline nõustamine ja Haljala valla maakorralduslike toimingute (katastriüksuste jagamised, koha-aadressid, sundvaldused, servituudid jms) teostamine ning maakorraldusega seonduvate küsimuste lahendamine.

Kristjan ootab, et uuel töökohal on võimalik tal anda panus valla arengusse ning olla heaks partneriks koduvallaga seotud küsimuste ja kitsaskohtade lahendamisel.

Vaba aega veedab Kristjan eelkõige oma perega. „Olen kahe poja isa ning nendega tegelemine on vabal ajal kindlasti kõige olulisem. Ühiselt meeldib meil perega aega veeta looduses, oleme eesmärgiks võtnud avastada Lahemaad nii palju kui võimalik," räägib Kristjan ning lisab, et ühtlasi on ta Kaitseliidu Viru maleva tegevliige, kuhu samuti oma aega panustab. „Kutsuksingi üles teisigi Kaitseliiduga liituma. See on hea kogemus ja parim viis riigikaitsesse panustamiseks," ütles Kristjan Põldaas.

 

Vallavalitsuse meeskonnal on hea meel, et Kristjan on meie sekka tulnud. Soovime talle edu ja kordaminekuid!

 

Ehitus- ja keskkonnateenistuse vanemspetsialisti kontakt:

Kristjan Põldaas

tel +372 5695 5673

e-post kristjan.poldaas@haljala.ee