« Tagasi

Paasi lubjakivi karjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamine

Keskkonnaamet teavitab, et avalikustamisel on Paasi lubjakivikarjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise (KMH) programm.

KMH programmiga on võimalik tutvuda kuni 16.08.2022:

Kõigil on õigus esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KMH programmi kohta kuni 16.08.2022 (k.a) otsustaja kontaktidel.

KMH programmi avalik arutelu toimub 31.08.2022 kell 16.00 Haljala vallamaja koosolekute saalis (aadress Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa) ja veebikeskkonnas Microsoft Teams. Veebiteel osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 30.08.2022 e-posti aadressil Marilin.Palmist@keskkonnaamet.ee. Arutelul tuleb järgida sellel hetkel kehtida võivaid COVID-19 viirusest tulenevaid piiranguid.

 

Kontaktandmed:

  • Otsustaja (keskkonnaloa andja) on Keskkonnaamet, kontaktisik Marilin Palmist (keskkonnakorraldus), tel 5906 5684 ja Liis Jääger (maapõu), tel 5656 4094, e-post: info@keskkonnaamet.ee.
  • Arendaja on  Kivikandur OÜ, kontaktisik Aivar Kuusmik, tel 5680 4914,e-post: aivar@kivikandur.ee.
  • Keskkonnamõju hindaja on Maves OÜ, juhtekspert Karl Kupits, tel 5093 437, e-post: karl@maves.ee.

 

ROHKEM INFOT: https://keskkonnaamet.ee/keskkonnateadlikkus-avalikustamised/raagi-kaasa/keskkonnamoju-hindamiste-avalik-valjapanek#paasi