« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu XIV istung toimub 16. augustil 2022 kell 16.00 Võsu rannaklubi saalis (Mere 6, Võsu).

 

PÄEVAKORD:

1. Paasi lubjakivi karjääri keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmile seisukoha andmine

2. Toolse külas Lepatriinu ja Kivikadaka detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine (otsuse eelnõu)

3. Vallavanema informatsioon

 

Eelnõud dokumendiregistris: https://atp.amphora.ee/haljalavv/index.aspx?itm=312739

 

Kaevandaja taotlusega saab tutvuda Keskkonnaameti infosüsteemis KOTKAS: KOTKAS - AVE 2.6.15 (envir.ee)