« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu XV istung toimub teisipäeval, 20. septembril 2022 kell 16.00 Sämmi Grillis, Haljalas.

 

PÄEVAKORD:

1. Võsu Kooli põhimäärus

2. Haljala valla arengukava 2023-2038 ja eelarvestrateegia 2023-2026 eelnõu I lugemine

Arengukava dokumendid on kättesaadavad ka valla kodulehel

3. Haljala Vallavolikogu 18.08.2020 määruse nr 78 „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord"

4. Pädevuse delegeerimine

5. Määruste kehtetuks tunnistamine

6. Otsuste kehtetuks tunnistamine

7. Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

8. Loa andmine hankemenetluse läbiviimiseks ja rahalise kohustuse

9. Hariduskomisjoni koosseisu muutmine

10. Kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni koosseisu muutmine

11. Vallavanema informatsioon

- Haljala valla üldplaneeringu projekti tutvustus

 

Eelnõudega saab tutvuda elektroonilises dokumendiregistris.