« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Haljala Vallavalitsus algatas 19.09.2022 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Piibelehe tn 28 katastriüksusel (92201:002:0130) suvila laiendamiseks üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus. Eelnõu ning eskiis on failidena kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 06.10.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, 509 8813, tiit.jogi@haljala.ee