« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

Haljala Vallavalitsus algatas 25.10.2022 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Eisma külas Niiduvälja  (katastritunnus 88703:002:0135) katastriüksusel hoonestusala suurendamiseks 10%.

Vihula Vallavalitsuse 14.02.2008 otsusega nr 168 on kehtestatud Eisma küla Nurme ja Niidu maaüksuste detailplaneering, millega muuhulgas on määratud Niiduvälja kinnistu hoonestusala. 

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiis on kättesaadavad seotud failide alt (vt allpool).

Kuni 13.11.2022 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi,  tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee