« Tagasi

Essu küla Mõista tn 2 detailplaneeringu avalik väljapanek

Haljala  Vallavalitsus võttis 13.10.2022  korraldusega  nr  351  vastu  ja  suunas  avalikule väljapanekule Haljala vallas Essu külas Mõisa tn 2 kinnistu (katastritunnus 19003:002:0208) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine uue tootmishoone (kuni 4000 m2) ja kahe rajatise (mõlemad kuni 500 m2) ehitamiseks, olemasoleva hoone laiendamine üle 33 % selle esialgu kavandatud mahust. Planeeringuala pindala on 5,45 ha. Lisaks antakse võimalus olemasolevate hoonete ümberehituseks ja laienduseks. Detailplaneeringu (töö nr 118/21) koostas OÜ Raid Invest (11600080), Karin Raid (ruumilise keskkonna planeerija, tase 7, kutsetunnistus 163364). Kavandatud  tegevus  ei  põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub  ajavahemikus  04.11.2022 kuni  20.11.2022 Haljala vallamajas ja Võsu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel, materjalidega saab tutvuda ka Haljala valla kodulehel vastuvõetud detailplaneeringute rubriigis. Avalik arutelu toimub 21.11.2022 kl 17.30 Haljala vallamajas, veebi teel osalemissoovist anda teada haljala@haljala.ee.