« Tagasi

Haljala Vallavolikogu istung

Haljala Vallavolikogu II koosseisu 17. istung toimub 22. novembril 2022 algusega kell 16.00 Haljala Rahvamaja II korruse saalis (Tallinna mnt 13, Haljala alevik). Istungist tehakse otseülekanne, mida on võimalik jälgida YouTube keskkonnas.

Päevakord:

 1. Määruste kehtetuks tunnistamine
 2. Haljala valla 2022. aasta teine lisaeelarve
 3. Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määruse nr 20 „Haljala Vallaraamatukogu põhimäärus" muutmine
 4. Haljala valla tunnustusavalduste andmise
 5. Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis
 6. Haljala Vallavolikogu 19.04.2022 määruse nr 14 „Haljala Vallavalitsuse põhimäärus" muutmine
 7. Haljala Vallavalitsuse palgajuhend
 8. Haljala Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused
 9. Haljala alevik, Uus põik 1 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine
 10. Haljala alevik, Tervete tn 12 kinnisasja koormava hoonestusõiguse tingimuste muutmine
 11. Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga rajamise projekti II etapi omaosaluse garanteerimine
 12. Vallavanema informatsioon

Eelnõud valla dokumendiregistris.