« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus

05.01.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võle külas Nõmme (katastritunnus 19002:001:0024) katastriüksusel päikesepargi rajamiseks. Kavandatava päikesepargi liitumisvõimsus on kuni 5000 kW.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning asendiplaan on failidena kättesaadavad seotud Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 19.01.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee