« Tagasi

Detailplaneeringu koostamise lõpetamisest teavitamine (Võsu alevik Vabaduse tn 3)

Haljala Vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 129 lõikele 2 teada, et Haljala Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 77 lõpetati Võsu alevikus Vabaduse tn 3 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamine lõpetati PlanS § 129 lõike 1 punkti 2 alusel, mille kohaselt võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnisasja omanik esitas 19.01.2023 Haljala Vallavalitsusele vastavasisulise taotluse.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad Haljala valla kodulehel detailplaneeringute rubriigis.