« Tagasi

2. veebruari Vallavalitsuse istungil otsustati

2. veebruaril toimunud Vallavalitsuse istungi päevakorras olid järgmised eelnõud ja küsimused:

1.  Sotsiaaltoetuse määramine

Otsustati  määrata ühele isikule sotsiaaltoetust summas 300 eurot.

2. Sotsiaaltoetuse määramisest keeldumine

Otsustati mitte määrata ühele isikule täiendavat sotsiaaltoetust.

3. Üldhooldusteenuse eest tasumine

Otsustati tasuda ühe isiku hooldekodukulud alates 06.02.2023 – 30.06.2023.

4. Haljala alevikus Uus põik 25 kinnistu võõrandamine

Otsustati võõrandada otsustuskorras Haljala alevikus asuv Uus põik 25 kinnistu, katastritunnus 19002:003:0093, kinnistusregistri registriosa nr 5504031, elamumaa 100%, pindala 2047 m2, hinnaga 100 eurot hoonestajale.