« Tagasi

Räägi kaasa: projekteerimistingimuste väljastamise avatud menetlus Võsu Lootose vkt 18

13.02.2023 Haljala Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse Haljala vallas Võsu alevikus Lootose vkt 18 (katastritunnus 92201:004:0670) katastriüksusel püstitatava suvemaja ehitusprojekti  koosta-miseks.

Kaalutlused ja põhjendused projekteerimistingimuste väljastamiseks on esitatud projekteerimistingimuste eelnõus.  Eelnõu ning eskiisdokumentatsioon on failidena kättesaadavad Haljala Vallavalitsuse kodulehelt.

Kuni 24.02.2023 saab vallavalitsuse e-posti aadressile haljala@haljala.ee või kirjalikult aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Lisainfo: ehitusspetsialist Tiit Jõgi, tel 509 8813, e-post tiit.jogi@haljala.ee