« Tagasi

Eisma külas Sarapuu maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haljala Vallavalitsus võttis 23.02.2023 korraldusega nr 71 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Haljala vallas Eisma külas Sarapuu maaüksuse (katastritunnus 88703:002:0060) detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus kahele uuele hoonele, mille kasutusotstarbed on suvila, aiamaja ja abihoone. Uus hoonestus ehitatakse olemasoleva suvila asemele, mis ei ole ehitisregistrisse kantud ja asub endise lauda asukohas. Säilitatakse olemasolev vana taluhoone, kelder, puukuur, lammutatakse endise lauda asemele rajatud suvila. Suurim lubatud ehitusalune pindala 500 m2, hoonete arv 1 põhihoone ja 4 abihoonet, hoonete suurim kõrgus põhihoone puhul 8 m ja abihoone puhul 6 meetrit. Planeeringuala suurus on 25864 m2. Kavandatav tegevus ei põhjusta eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Detailplaneeringu (töö nr DP-07/12-2022) koostajaks on Ruumi Grupp OÜ (registrikood 12042771) planeerija-maastikuarhitekt Triin Kask (magistrikraadi diplom nr 003184).

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 13.03.2023 kuni 26.03.2023 Haljala vallamajas ja Võsu teenuskeskuses lahtiolekuaegadel, materjalidega saab tutvuda ka Haljala valla kodulehel vastuvõetud detailplaneeringute rubriigis. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 27.03.2023 kl 16.00 Haljala vallamajas (Rakvere mnt 3, Haljala alevik).