« Tagasi

Keskkonnaamet teatab keskkonnaloa andmisest

Keskkonnaamet teatab, et IVAR PAPLAVSKIS (isikukood 36508070347) (aadress Ristikangru tee 7, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74217) nimele on väljastatud tähtajatu keskkonnaluba KL-518352. Isik taotles keskkonnaluba Haljala vallas Lobi külas Vanahoone (katastritunnus 88703:001:1260) kinnistul asuva basseini heitvee merre juhtimiseks.

Haldusakti ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/menetlus/M-122234.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE