« Tagasi

Haljala vallavalitsus avalikustab alates maikuust iganädalaselt vallaeelarve täitmise seisu

Haljala vallavalitsus

12. mai 2023

 

Alates maikuust on Haljala valla veebilehel avalikustatud detailne ülevaade vallaeelarve täitmisest. Haljala vald on maakonnas esimene omavalitsus, kes võimaldab vallaelanikel sellisel moel vallaeelarve täitmisest ülevaadet saada.

Haljala valla kommunikatsioonijuht Kent Kerneri sõnul on vallavalitsusele oluline, et kõigil oleks võimalik lihtsalt ja kättesaadavalt tutvuda valda puudutavate statistiliste näitajatega: „Oleme ka valla arengukavas kokku leppinud, et valla finantsseisust antakse jooksvaid ülevaateid ning üleüldisemalt rakendame avatud valitsemise põhimõtteid," selgitas valla kommunikatsioonijuht tagamaid, miks eelarve täitmise avalikustamiseks vastav rakendus kasutusele võeti.

Valla veebilehel avalikustatud rakenduses uuenevad eelarve täitmist puudutavad andmed igal pühapäeval. Eelarve täitmist puudutav info liigub vallavalitsuse finantsvaldkonnas kasutatavatest programmidest automaatselt valla veebilehele. Lisaks valla finantsnäitajatele on rakenduse kaudu võimalik tutvuda ka teiste valda puudutavate näitajatega, mida edaspidiselt veel juurde lisatakse.

Läbi sama veebipõhise rakenduse on võimalik tutvuda ka möödunud ehk 2022. aasta eelarvet puudutavate näitajatega.

Haljala valla eelarve täitmise andmetega on võimalik tutvuda valla veebilehel: https://www.haljala.ee/eelarve-taitmine.

 

Teate edastas:

Kent Kerner

Haljala valla kommunikatsioonijuht

tel 5194 7655

e-post kent.kerner@haljala.ee