« Tagasi

Pakendite üleandmise võimalusi on rohkem kui üks

Haljala valla territooriumile on paigutanud pakendikonteinerid Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO), MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) ja Eesti Pakendiringlus (PR) poolt.

Meil on võimalus jäätmeid sorteerida ja viia pakendid konteineritesse. Paraku on aeg näidanud, et kollased kastid täidavad oma eesmärki ainult osaliselt. Pakendikonteinerite tühjendussagedus on 1 kord kuus, aga sellest ei piisa ning segadust ja peavalu kaasneb sellega inimestele, vedajale ja ka omavalitsusele. Esineb olukordi, kus pakendikonteinereid kasutatakse ebasihipäraselt - nendesse on visatud toidujäätmeid ja tavalist olmesodi. Kui pakendikonteiner on täis, siis koti või kasti konteineri kõrvale jätmine on inetu. Kaaned on suletud ikka põhjusega. Avade suurus vastab kogutavate pakendite suurusele ning kaante lahti kangutamine on keelatud.

Igal jäätmevaldajal on alates 01.09.2022 võimalik AS-le Eesti Keskkonnateenused üle anda segapakendi jäätmeid - plastpakend, metallpakend, paberi- ja kartongpakend.

Võimalik on pakendid kodus koguda läbipaistvasse kotti ja kokkulepitud päeval viib auto pakendikoti teie koduväravast ära. Tingimused ja veograafik tuleb kokku leppida jäätmevedajaga.

Liigiti kogutavad pakendijäätmed (nt joogitaara, topsid, piima pakendid jms) ei ole korraldatud jäätmeveoga hõlmatud. Selleks, et pakendid anda ringlusesse kodust, läbipaistvas kotis, võtke ühendust AS Keskkonnateenustega e posti aadressil: tallinn@keskkonnateenused.ee

Teenuste hinnakirja Haljala vallas leiab siit.

 

Lea Mägi

Haljala valla keskkonnaspetsialist

tel 5669 4496