« Tagasi

Õppus Ussisõnad toimub 13.-22. septembril ka Lääne-Virumaal

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2023. aasta sügisel õppuse Ussisõnad, mille käigus antakse täiendväljaõpe ligi 10 000 maakaitsestruktuuri määratud reservväelasele. Õppus Ussisõnad toimub Kirde maakaitseringkonna vastutusalas 13.-22. september 2023, sh ka Lääne-Virumaal.

Seoses üksuste formeerimise, väljaõppe läbiviimise ja üksuse vastutusalas koostegevuse harjutamiste läbiviimisega, toimub teedel ja erinevatel maa-aladel tavapärasest suuremas mahus reservväelaste liikumist. Lääne-Virumaal kasutatakse ajavahemikus 13.-22. september aktiivsemalt Tallinn-Narva maanteed, Põdruse-Kunda-Pada, Võle - Vainupea – Kunda maanteid, samuti Rakvere ja Kunda linna teid. Õppuste ajal kasutatakse paukmoona Rutja õppeväljakul ning 19.-21. septembril Kunda linnas ja selle ümbruses.

Probleemide ja küsimuste korral palume pöörduda e-maili teel simon.regonen@kaitseliit.ee või tel 53000489.

 

Rohkem infot: https://mil.ee/reserv/maakaitse/ussisonad/

 

Palume inimestelt mõistvat suhtumist ja toetavat käitumist!

 

Teate edastas:

Indrek Jurtšenko

Kaitseliidu Viru maleva teavitusspetsialist

Tel 5324 7344