« Tagasi

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Lääne-Viru Omavalitsuste Liit leppisid kokku prioriteetsetes toetusi saavates arenguvaldkondades

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

PRESSITEADE

18.09.2023

Riik eraldab maakondadele nelja aasta peale kokku 25 miljonit, aitamaks ellu viia nende arengustrateegiates seatud eesmärke kohaliku elu edendamiseks. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning maakondlikud arenguorganisatsioonid on selleks kokku leppinud fookusvaldkonnad, mille ergutamiseks järgmisel neljal aastal raha suunatakse.

„Igal maakonnal on palju erinevaid arendusvajadusi ja väljakutseid, mille lahendamiseks on vaja ressursse," nentis regionaalminister Madis Kallas. „Selleks, et maakonna arengustrateegia toetuse abil saada nähtavat mõju ja et oleks edasiminek ühe või teise väljakutse lahendamisel, kavatseme edaspidi koostöös maakondadega suunata toetusvahendeid sihitumalt nende arengustrateegia kindlatele valdkondadele," selgitas Kallas.          

Toetust vajavate valdkondade valimisel lähtutakse iga maakonna arengustrateegiast ning tuginetakse riigi regionaalse arengu tegevuskava seireinfole. „See aitab esile tuua need kohad, kus maakonna areng vajaks hoogustamist," selgitas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalarengu nõunik Julia Troitskaja. Ta lisas, et kokkuleppe saavutamiseks on oluline maakondliku arendusorganisatsiooni nägemus, millises valdkonnas on vaja ühiste arendustegevustega alustada. „Teemade kokkuleppimise järgselt valivad maakonna arenguorganisatsioonid välja parimad maakonna terviklikku arengut silmas pidavad projektid, mis esitatakse toetuse saamiseks Riigi Tugiteenuste Keskusele alates 2024. aasta jaanuarist," selgitas Troitskaja.

Lääne-Virumaal on kokku lepitud, et toetuse vahendeid kasutatakse ettevõtluse edendamiseks suunatud olulise arendusprojekti kaasfinantseeringuks. „Maakonna omavalitsuste roll ettevõtluskeskkonna arendamisel on võtmetähtsusega ning selleks on vajalik koordineeritud tegevus ja tugisüsteemide ning kompetentside arendamine," selgitas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi. „Teise osa maakonna arengustrateegia 2024-2027 vahenditest suuname kultuuri- ja spordielu aktiviseerimiseks ja mitmekesistamiseks, et panustada veelgi jõuliselt elanike kultuuri- ja liikumisharjumuste kujundamisse. Täpsem tegevuskava ja antud valdkonna projektid selguvad lähimate kuude jooksul koostöös kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajatega," lisas Hõbemägi.

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium alustas suve alguses maakondade arendusorganisatsioonidega dialooge valimaks välja fookusteemad, mille arendamist toetada maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (2024-2027), mis on üheks riigi regionaalpoliitika programmi osaks. Taotlejaks võib olla kohaliku omavalitsuse üksus, mittetulundusühing, sihtasutus, äriühing, riigiasutus või avalik-õiguslik ülikool, kes on taotlejaks märgitud maakonna arengustrateegia tegevuskavas.

Tänaseks on fookusvaldkondade kokkulepped sõlmitud neljateistkümne maakonnaga. Lisaks septembrikuistele sõlmiti augustis kokkulepped Hiiu-, Jõgeva-, Pärnu-, Rapla- ja Võrumaaga. Kõikide maakondadega soovib Regionaal- ja Põllumajandusministeerium jõuda kokkulepeteni sügise vältel.

Toetusmeetme ligikaudne eelarve aastateks 2024-2027 on kõigi maakondade peale kokku 25 miljonit eurot. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on 50 000 eurot, toetuse maksimaalset suurust piirab maakonnale eraldatav toetussumma.
Lisainfo toetusmeetme kohta: Regionaalprogrammid | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (agri.ee)


Teate edastas:
Kady-Ann Sutt
avalike suhete osakonna peaspetsialist
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
kady-ann.sutt@agri.ee


*Foto: Simo Sepp