« Tagasi

Lääne-Virumaal täiustatakse aktiivse vaba aja veetmise võimalusi

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
Pressiteade
12. september 2023

 

Rahastuse on saanud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) poolt esitatud projekt „Tervise- ja puhkealade/radade maakondliku võrgustiku väljaarendamine", mille raames täiustatakse maakonna elanike aktiivsete ja tervislike eluviiside harrastamise võimalusi. Projektiga arendatakse maakonna igas kohalikus omavalitsuses välja vähemalt üks tervise- ja või puhkeala/rada ja suurendatakse nii elanike võimalusi liikumisharrastuste mitmekesistamiseks, luues seeläbi head eeldused maakonna inimeste aktiivse eluhoiaku kujundamiseks. 

Projekti raames ehitatakse Uhtna alevikku noorte seas populaarne jalgrattarada e. pumptrack. Rakvere linnas uuendatakse Palermo terviseradade välijõusaali ja rajatakse lastega perede jaoks ronimisala koos mitmeotstarbelise võimlemiskomplektiga, samuti saavad kooliõpilased ja lasteaialapsed välitundide läbiviimiseks terviseradadele õuesõppeala. Ka Kadrina vallas värskendatakse ja laiendatakse välijõulinnakut. Eesti terviseradade võrgustikku kuuluva Vinni-Pajusti Tammiku treening- ja õpperada saab valgustuse ja ka treeningvahendid. Lehtse alevikus rajatakse kohalikele elanikele virgestus- ja spordiala, kus on võimalik läbi viia ka põhikooli liikumistunde ja treeninguid. Vajalikku värskendust saab ka Haljala kergejõustiku- ja jalgpallistaadion ja Kunda linna parkmetsa rajatavate jalgtee ja suusarajaga pannakse alus tulevase tervise- ja puhkerajatiste kompleksi väljaarendamiseks. Veel saavad projekti raames täiendust nii kohalike elanike seas armastatud kui ka maakondlikke ja vabariiklikke võistlusi võõrustavad Ebavere ja Rakke tervise- ja puhkealad.

Projekti rahastatakse maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest 427 612 euroga, mis jaguneb võrdselt kaheksa omavalitsuse vahel. Lisandub omavalitsuste omafinantseering.

 

 

*Foto: Grete Veedla