« Tagasi

Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal keskkonnaloa menetluse algatamine

Keskkonnaamet teatab, et Pyynikin Brewing Oy Eesti filiaal (registrikood: 16589443) (aadress Rakvere mnt 7, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru maakond, 45301) taotleb keskkonnaloas nr L.VV/326120 olevast puurkaevust Viru Õlu (3126) vett 143 m3 ööpäevas (senise 335 m3 asemel), lisaks tehnoloogiliseks veeks 165 m3 ööpäevas (senise 465 m3 asemel), kokku 308 m3 ööpäevas (112 000 m3 aastas). Lisaks taotletakse keskkonnaloa muutmist tähtajatuks.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-125984-5

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 
 

Keskkonnaamet
Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, Roheline tn 64
Telefon: +372 662 5999
E-post: info@keskkonnaamet.ee