« Tagasi

Detailplaneeringu algatamise taotlus (Käsmu külas Neeme tee 5, Neeme tee 5b ja Neeme tee 24b)

Haljala Vallavalitsus teatab, et 29.11.2023 on vallavalitsusele esitatud taotlus Käsmu külas Neeme tee 5, Neeme tee 5b ja Neeme tee 24b maaüksuste detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maa-ala vähemalt 2000 m2 suurusteks kruntideks jagamine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 9 lõikest 1 on planeerimismenetlus avalik. Igaühel on õigus osaleda planeerimismenetluses ja selle ajal avaldada arvamust planeeringu kohta.