« Tagasi

Puuetega inimesed saavad Lääne-Viru maakonnas tasuta hambaravi

Eelmisel aastal laiendas haigekassa tasuta hambaravi võimalusi füüsiliste ja vaimsete puuetega inimestele, kes ise ei suuda oma suuhügieeni eest hoolt kanda. Nende inimeste hambaravi eest tasub haigekassa kogu ulatuses ehk hambaid saab tasuta ravida kogu elu. 

Tasuta  hambaravi ei saa kõik puuetega inimesed. Nimelt on seatud kindlad kriteeriumid, millele inimese terviseseisund peab vastama, et ta saaks tasuta hambaravi.

 

Mis tingimustel saab tasuta hambaravi?

Eriarsti või perearsti otsusega saavad tasuta hambaravi need puuetega inimesed, kes ei suuda ise oma suuhügieeni eest hoolt kanda ja seda ka mitte kõrvalisel juhendamisel. Nende hulka kuuluvad näiteks inimesed, kellel on sügav vaimupuue, intellektipuue, dementsus, autismi spektri häire või muud psüühilised kõrvalekalded. Samuti need, kes on halvatud, ilma käteta või haigustega, millega kaasnevad käte liigutushäired (nt parkinsoni tõbi, raskekujuline tantstõbi).

Vajadusel määrab raviarst (mitte hambaarst) inimesele õiguse tasuta hambaraviks, sh narkoosis tehtavaks hambaraviks, ja teeb tervise infosüsteemi vajaliku märkme. Sealt jõuab info ka riigiportaali eesti.ee. Kui patsiendil on riigiportaalis nähtav eluaegse hambaravi vajadus, võib vastuvõtuaja broneerimiseks pöörduda hambaarsti poole.

Tähele tuleb panna seda, et tasuta vastuvõtuaja saab broneerida vaid selle hambaarsti juurde, kellel on haigekassaga leping ja kes pakub hambaravi puuetega inimestele. Haigekassa lepinguga hambaarstide kontaktid leiab haigekassa kodulehelt.

 

Mida silmas pidada vastuvõtuaja broneerimisel?

Puuetega inimesele hambaarsti juurde aega broneerides tuleb silmas pidada mitmeid asjaolusid. Helistaja peab olema valmis jagama infot puudega inimese seisundi kohta. Näiteks tuleb hambaarstile teada anda, kas inimene on võimeline hambaarstitooli istuma, ise suud avama ja kas ta saab aru arsti jutust. Arsti tasub teavitada ka sellest, mis puudega inimest ärritab ja rahustab. 

Kindlasti tuleb välja tuua, millal inimene viimati hambaarsti juures käis ja millised on olnud eelnevad kogemused. Näiteks ei saa lamavat inimest tavalises hambaravi kabinetis reeglina ravida ja seda tuleb teha hoopis haiglas.

 

Puuetega inimese abistajal tasuks hambaarsti vastuvõtule kaasa tulla, et ta saaks vajadusel arstiga suhelda ja oma inimest toetada ja aidata.

 

Puuetega inimeste hambaravi Lääne-Viru maakonnas 

Lääne-Viru maakonnas pakuvad puuetega inimestele tasuta hambaravi üheksa kliinikut. Lääne-Viru maakonna kliinikud, kes osutavad puuetega inimestele haigekassa toel tasuta hambaravi, leiab haigekassa kaardilt.

Juhul kui puuetega inimese kliinikusse toimetamiseks on vaja kasutada invatransporti, siis tuleks ühendust võtta kohaliku vallavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes aitab seda organiseerida.

 

Puuetega inimeste hambaravi Lääne-Viru maakonnas 

Hambakliinik

Vasuvõtu kontaktid

Märkused

KT Medicor OÜ

1) Rakvere mnt 12, Haljala alevik

2) Ulvi küla, Vinni vald

Tel: 56905809

Haljalas ratastooliga ligipääs puudub.

Ulvi külas ratastooliga ligipääs on olemas.

Kadrina Hambaravi OÜ

Viru tn 6, Kadrina alevik

Tel: 3250925

Ratastooliga ligipääs on olemas

Harry Sirelmets Hambaravi OÜ

L. Koidula tn 1, Rakvere linn

Tel: 51904833

Ratastooliga ligipääsu ei ole

Tiina Suviorgi Hambaravi OÜ

E. Vilde tn 14a, Rakvere linn

Tel: 3244402

Ratastooliga ligipääs on olemas

Anu Reinsaare Hambaravi OÜ

E. Vilde tn 14a, Rakvere linn

Tel: 3244402

Ratastooliga ligipääs on olemas

BonaDenta OÜ

Tehnika tn 1a, Tamsalu linn

Tel: 5203479

Ratastooliga ligipääsu ei ole, vajadusel tullakse ülevaatuseks patsiendi koju

A&K Caritas OÜ

Ravi tn 1a, Väike-Maarja alevik

Tel: 3255633

Ratastooliga ligipääs on olemas

LG Piho OÜ

Ehitajate 8, Kunda

Tel: 5027963 / 3255369

Ratastooliga ligipääs on olemas

Viru Haigla AS

Valgejõe pst 14/2, Tapa

Tel: 3258826

Ratastooliga ligipääs on olemas

 

Invatransport Lääne-Viru maakonnas

Vald

Veebilehekülg

Kontakt

Haljala

https://www.haljala.ee/uldinfo

 

Sotsiaaltööspetsialist:

  • Haljala: Tel: 327 8226 / 56566931 urve.vogt@haljala.ee
  • Võsu: Tel: 3258644 / 56694345 eha.veem@haljala.ee

Kadrina

https://www.kadrina.ee/uldinfo

 

Sotsiaaltööspetsialist

Tel: 3225626

Rakvere

https://www.rakverevald.ee/

 

 

Sotsiaalnõunik

Tel: 3295948 / 5283430

 

Sotsiaaltööspetsialist:
Tel: 3278264 / 528 8686

Tapa

https://www.tapa.ee/

 

Sotsiaalhoolekandespetsialist:

Tel: 53429921 / 3228442

Vinni

http://www.vinnivald.ee/

 

Sotsiaaltööspetsialistid:

  • Vinni piirkond:

Tel: 53433521 / 5309 2488

  • Ulvi piirkond:

Tel: 5257171

  • Laekvere piirkond:

Tel: 57450313

Viru-Nigula

https://viru-nigula.ee/uldinfo

 

Sotsiaaltööspetsialist:

Tel: 53423845

Väike-Maarja

https://v-maarja.kovtp.ee/

 

Sotsiaalosakonna juhataja:

Tel: 3295761 / 53811666

Rakvere linn

https://rakvere.kovtp.ee/

 

Rakvere sotsiaalkeskuse juhataja

Tel: 3222330