« Tagasi

Rannafestivali toimumise ajaks kehtestatakse Võsul ajutine liikluskorraldus ning piiratakse autodega ligipääsu alevikku

Haljala Vallavalitsus otsustas 7. juuli istungil, et tänavuse Võsu Rannafestivali toimumise ajaks piiratakse autode hulka Võsu alevikus. Selleks suletakse Võsu alevikus Rakvere tee, Mere tänav ja Võsu-Lepispea tee. Kohalikele elanikele ja alevikus tegutsevatele ettevõtetele ning asutustele tagatakse ligipääs alevikku läbipääsulubadega.

Suvisel  ajal  mitmekordistub  Võsul  peatuvate  inimeste  arv  ning  suureneb  alevikku  külastavate inimeste hulk. Sellel põhjusel pargitakse alevikku ilusate ilmade korral sadu autosid. Selline autode hulk  kitsastel  tänavatel  toob  kaasa  olukordi,  kus  Mere  tänava  äärde  pargitud  sõiduk  takistab  teiste autode sujuvat liiklemist, pargitakse sõidukid haljasaladele, blokeeritakse  kellegi hoovist väljapääs või raskendatakse oluliselt suuremate mootorsõidukite (kaubaautod, ühistransport, operatiivsõidukid jm) liiklemist Võsu alevikus. Võsu Rannafestival on maakonna üks populaarsemaid suveüritusi, mida külastab tuhandeid inimesi. Selline rahvamass toob endaga kaasa veelgi rohkem autosid ning olukordi, kus sujuv inimeste ja teiste sõidukite liikumine Võsu alevikus on raskendatud.

Võsu Rannafestivali toimumise ajal ohutu liiklemise, keskkonnakahju vähendamise ning ülemäärase müra  vähendamise  eesmärgil  on  põhjendatud  mootorsõidukite  hulka  Võsu  alevikus  piirata.  Sõidukite läbipääsu piiratakse Rakvere teel, Mere tänaval ja Võsu-Lepispea teel, kus on varasematel aastatel tekkinud kõige suuremad sõidukite arvust tingitud probleemid.

Kõikidele külastajatele ja kohalikele elanikele  on  tagatud  ligipääs  (väljaarvatud  mootorsõidukiga)  Võsu  alevikku.  Mootorsõidukiga pääsevad väljastatud loa alusel eelpool nimetatud teedel sõitma selles aleviku piirkonnas kinnistuid omavad  isikud,  liinibussid,  operatiivsõidukid  ning alevikus  tegutsevate  ettevõtete  töötajad  ning majutusasutustes peatujad. Võsu alevikus on parkimine lubatud festivali külastajatele piiratud mahus varasemalt soetatud pääsme alusel. Teede ja tänavate ääres parkimine pole lubatud.

Ümbersõit Käsmu ja Loksa suunal on tagatud Haljala-Käsmu tee (nr 17177) kaudu. Festivali ja teiste aleviku külastajate mootorsõidukite parkimine on tagatud alevikust väljajäävatel selleks ettenähtud ning märgistatud aladel.

Haljala Vallavalitsuse 14.07.2021 korraldusega nr 372 otsustati paigaldada kõrvaltänavale nimetusega Suvila tee (number 8870234) ajutine liikluskorraldusvahend Võsu Rannafestivali ajaks. Ajutise liikluskorraldusvahendiga antakse liiklejatele teada, et Suvila teed ei ole võimalik kasutada läbisõiduks Võsu alevikku. Kohalikele elanikele ja kinnistu omanikele on ligipääs tagatud. 

 

LÄBIPÄÄSULOA TAOTLEMINE

Läbipääsuluba peavad taotlema kinnistute omanikud, kelle kinnistud asuvad Rakvere tee, Mere tänava ja Võsu-Lepispea tee ääres või eelmainitud teid kasutatakse ligipääsuks kinnistutele. Ajutise liikluskorralduse mõjualasse jäävad kinnistud on tähistatud kaardil.

Läbipääsulubasid väljastab Haljala Vallavalitsus.

Läbipääsulubasid väljastatakse 12. juulist kuni 28. juulini 2021 Haljala vallavalitsuse tööaegadel.

Vallavalitsuse  tööajad:

E  08.00-16.00

T  08.00-17.00

K  08.00-16.00

N  08.00-17.00

R  08.00-14.00

 

Taotlemine paberkandjal

Paberkandjal taotlust läbipääsulubade väljastamiseks saab täita Haljala Vallavalitsuses aadressil Mere tn 6, Võsu alevik.

Läbipääsulubasid väljastatakse ainult kinnistu omanikele.


Taotlemiseks vajalikud sammud:

 1. Paberkandjal taotlust täites võta vallavalitsusse tulles kaasa isikut tõendav dokument ning tee juba varasemalt valmis loetelu autodest (pane kirja sõiduki registreerimismärgid), millele läbipääsuluba taotled;
 2. Täida vallavalitsuses paberkandjal taotlus;
 3. Vallavalitsuse ametnik väljastab korrektselt täidetud taotluse esitamise järgselt läbipääsuload.

 

Taotlemine digitaalselt

 1. Lae täidetav taotluse vorm kodulehelt alla;
 2. Täida taotluse vorm ning allkirjasta see digitaalselt;
 3. Saada digitaalselt allkirjastatud fail e-posti aadressile haljala@haljala.ee;
 4. Läbipääsulubade väljastamiseks tuleb tulla Haljala vallavalitsusse.

 

LÄBIPÄÄSULOA KASUTAMINE

 1. Läbipääsuluba kehtib 30. juulist kell 8.00 kuni 1. augustini 2021 kell 8.00.
 2. Läbipääsuluba peab olema sõidukis paigutatud nähtavale kohale, et loa olemasolu oleks turvatöötajatele tuvastatav.
 3. Luba ei anna sõidukile õigust teede ja tänavate äärde parkimiseks.
 4. Luba kehtib ainult loale märgitud registreerimismärgiga sõidukile.
 5. Loale märgitakse kinnistu omaniku kontakttelefon.

 

Haljala vallavalitsuse kontakt:

üldtelefon 325 8630 ja 510 6244

e-posti aadress haljala@haljala.ee