Varade publitseerija

LAULUPEO TULE TEEKOND HALJALA VALLAS: 27. juunil kell 17:05 jõuab tuli Eisma sadamasse. Haljala vallavanem võtab Viru-Nigula vallalt tule üle. Pakutakse suupisteid tuletoojatele. Kohalikel...

Laulupeo tule teekond

LAULUPEO TULE TEEKOND HALJALA VALLAS: 27. juunil kell 17:05 jõuab tuli Eisma sadamasse. Haljala vallavanem võtab Viru-Nigula vallalt tule üle. Pakutakse suupisteid tuletoojatele. Kohalikel...

Haljala vald tunnustas valla koolide tublisid õpilasi, kes saavutasid lõppenud õppeaastal suurepäraseid tulemusi vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ning spordivõistlustel....

Haljala vald tunnustas koolide tublisid õpilasi

Haljala vald tunnustas valla koolide tublisid õpilasi, kes saavutasid lõppenud õppeaastal suurepäraseid tulemusi vabariiklikel ja maakondlikel aineolümpiaadidel ning spordivõistlustel....

Rahandusministeeriumi tehtud analüüsist nähtub, et pärast haldusreformi on paljudes ühinenud kohalikes omavalitsustes suurenenud teenuste korraldamise ja osutamise kompetents. ...

Haldusreformi tulemusel on suurenenud omavalitsuste kompetents

Rahandusministeeriumi tehtud analüüsist nähtub, et pärast haldusreformi on paljudes ühinenud kohalikes omavalitsustes suurenenud teenuste korraldamise ja osutamise kompetents. ...

Ilumäe kalmistul 16. juunil kell 13.00 Haljala surnuaial 24. juunil kell 12.00 Esku surnuaial 30. juunil kell 12.00 Käsmu kalmistul 7. juulil kell 15.00 Vainupea surnuaial 7. juulil kell...

Kalmistupühade tähistamine Haljala vallas

Ilumäe kalmistul 16. juunil kell 13.00 Haljala surnuaial 24. juunil kell 12.00 Esku surnuaial 30. juunil kell 12.00 Käsmu kalmistul 7. juulil kell 15.00 Vainupea surnuaial 7. juulil kell...

Sõiduki kasutusrent  Riigihanke Viitenumber: 209992 Riigihanke objektiks on ühe sõiduki kasutusrendile võtmine, pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2019 kell 9:00 riigihankeregistrile

AR: Sõiduki kasutusrendi hange

Sõiduki kasutusrent  Riigihanke Viitenumber: 209992 Riigihanke objektiks on ühe sõiduki kasutusrendile võtmine, pakkumuste esitamise tähtaeg 14.06.2019 kell 9:00 riigihankeregistrile

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

VH: Karepa Rahvamaja platsi ehitamine

  Hanke eesmärk : Karepa rahvamaja esise platsi katmine kõnniteekiviga. Tööde orienteeruv maht on 100 m2. Tegemist on Haljala valla Kaasava eelarve objektiga

L ääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas...

KULDPULMAPAARE oodatakse septembris austamispäevale

L ääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas...

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

VH: Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas

Hanke eesmärk : Haljala valla kruusakattega teedel kruusaveoks ja silumiseks parima teostaja leidmine. Orienteeruv tööde maht - 2300 tonni kruusavedu. Pakkumuste esitamise tähtaeg 17.juuni 2019...

Haljala vald on jagatud kaheks jäätmeveo piirkonnaks: endise Vihula valla territoorium ja endise Haljala Valla territoorium. Mõlemas piirkonnas kehtivad erinevad määrused. Endise Vihula valla...

Olmeprügi tekitab probleeme

Haljala vald on jagatud kaheks jäätmeveo piirkonnaks: endise Vihula valla territoorium ja endise Haljala Valla territoorium. Mõlemas piirkonnas kehtivad erinevad määrused. Endise Vihula valla...

28.augustil algusega kell 9.30 toimub Rakvere Ametikoolis taaskord iga-aastane hariduse päev, mille eesmärgiks on oluliste haridusteemade arutamine erinevate osapoolte osavõtul. Tegemist...

Iga-aastane hariduse päev toimub taas augustis

28.augustil algusega kell 9.30 toimub Rakvere Ametikoolis taaskord iga-aastane hariduse päev, mille eesmärgiks on oluliste haridusteemade arutamine erinevate osapoolte osavõtul. Tegemist...

Intervjuu Marko Tormiga Võsul on varem toimunud Südasuve Maraton, kus oli kavas kolm erinevat  distantsi.  Nüüd, aastase pausi järel on tulemas Võsu Südasuve  ...

Võsu Südasuve Challange - eriline stardilahendus, uus rada ja elamuslik finiš läbi Võsu asula

Intervjuu Marko Tormiga Võsul on varem toimunud Südasuve Maraton, kus oli kavas kolm erinevat  distantsi.  Nüüd, aastase pausi järel on tulemas Võsu Südasuve  ...

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

VH : Kõnnitee ehitusprojekti koostamine

Hanke eesmärk : Võsu alevikus Kingu silla  ja Simona silla  vahelise kõnnitee ehitusprojekti koostamine  

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viime Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid  raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat . Lapsevanema...

Tugiteenused raske ja sügava puudega lastele vanuses 0-17 eluaastat

Alates 2016 aasta jaanuarikuust viime Harjumaa piirkonnas läbi projekti, mille raames pakutakse tugiteenuseid  raske ja sügava puudega lastele vanuses 0 -17 (k. a.) eluaastat . Lapsevanema...

Haljala Vallavolikogu kinnitas oma 21. mail 2019 toimunud istungil otsusega nr 100 koos põhilahenduste muudatustega Haljala valla üldplaneeringu ja Vihula valla üldplaneeringu ülevaatamise...

Haljala valla haldusterritooriumil kehtivate Haljala ja Vihula üldplaneeringute ülevaatamine

Haljala Vallavolikogu kinnitas oma 21. mail 2019 toimunud istungil otsusega nr 100 koos põhilahenduste muudatustega Haljala valla üldplaneeringu ja Vihula valla üldplaneeringu ülevaatamise...

AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. juuni 2019 kell 14.00 Info on leitav ka  www.maaklerteenused.ee   ...

AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks

AS Timber korraldab kirjaliku enampakkumise kinnistute müügiks Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. juuni 2019 kell 14.00 Info on leitav ka  www.maaklerteenused.ee   ...

  Mai alguses võttis Haljala Vallavalitsus vastu korralduse, millega kehtestab tänava- ja kandekaubanduse piirkonnad ja hinnad. Võsu turuplatsil (Mere tn 49a) on võimalik valida...

Haljala valla kaubandus sai uue regulatsiooni

  Mai alguses võttis Haljala Vallavalitsus vastu korralduse, millega kehtestab tänava- ja kandekaubanduse piirkonnad ja hinnad. Võsu turuplatsil (Mere tn 49a) on võimalik valida...

  Mai alguses toimusid Käsmus külavanema valimised ja määrati ka kandikogu koosseis.  On ju Käsmu meie vallas unikaalne nähtus, kus külapiir ja kandipiir langevad ühte. Käsmu...

Käsmu uus külavanem ja kandikogu esimees on Eduard Vainu

  Mai alguses toimusid Käsmus külavanema valimised ja määrati ka kandikogu koosseis.  On ju Käsmu meie vallas unikaalne nähtus, kus külapiir ja kandipiir langevad ühte. Käsmu...

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...

AR: Võsu põhikooli ja lasteaia hoone ideekonkurss

Ideekonkursi eesmärgiks on saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus (ideekavand) võistlusülesandes piiritletud alal ja vastavalt programmile VÕSU...

2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Käimas on Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta, millele meiegi tahame kogu kooliperega puudutuse...

10. juunil toimub Haljalas suur koolilõpu laulupidu

2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning 85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Käimas on Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta, millele meiegi tahame kogu kooliperega puudutuse...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 14