Varade publitseerija

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta! Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna...

Haljala valda jääb teenindama 18 kirjakasti

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta! Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega  nr 25 kehtestati Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu...

Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistudetailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 18.02.2020 otsusega  nr 25 kehtestati Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu...

Eesti Kaitseväe jalaväebrigaadi liitlaste lahingugrupp viib 3.-4. märtsil läbi jalastatud rännaku Rutja, Karepa ja Toolse külas ja selle vahetus läheduses.  Antud piirkonnas lahingtegevust...

3.-4. märtsil toimub Kaitseväe jalaväebrigaadi jalastatud rännak Rutjal, Karepal ja Toolse külas

Eesti Kaitseväe jalaväebrigaadi liitlaste lahingugrupp viib 3.-4. märtsil läbi jalastatud rännaku Rutja, Karepa ja Toolse külas ja selle vahetus läheduses.  Antud piirkonnas lahingtegevust...

Iseseisvuspäeva oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Kaarli kirikus jutlustanud peapiiskop Urmas Viilma keskendus oma sõnumis nähtamatutele inimestele meie ümber. Kirikupea küsis oma...

Peapiiskop Viilma: olla nähtamatu teeb rohkem haiget kui olla märgatud, aga vihatud

Iseseisvuspäeva oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna Kaarli kirikus jutlustanud peapiiskop Urmas Viilma keskendus oma sõnumis nähtamatutele inimestele meie ümber. Kirikupea küsis oma...

Meeleolu lõid sündmusel Haljala Lasteaed Pesapuu mudilased, Võsu Kooli laululapsed, Võsu Kooli teadustajad õpilased Andreas Ammussaar ja Katariina Levartovski ja õpetaja Katrin Vaheoja,...

Haljala vald tähistas Eesti Vabariigi sünnipäeva meeleoluka kontsert-aktusega

Meeleolu lõid sündmusel Haljala Lasteaed Pesapuu mudilased, Võsu Kooli laululapsed, Võsu Kooli teadustajad õpilased Andreas Ammussaar ja Katariina Levartovski ja õpetaja Katrin Vaheoja,...

Eesti Vabariik on eelkõige inimesed. Haljala vald on eelkõige inimesed. Meie riigi on vabaks võidelnud meie inimesed, meie esivanemad. See teekond ei ole olnud kerge, aga ometi saame väärikalt...

Haljala vallavanem Ivar Lillebergi pöördumine Eesti Vabariigi sünnipäevaks

Eesti Vabariik on eelkõige inimesed. Haljala vald on eelkõige inimesed. Meie riigi on vabaks võidelnud meie inimesed, meie esivanemad. See teekond ei ole olnud kerge, aga ometi saame väärikalt...

Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine"  seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel. ...

Teade

Haljala Vallavalitsus tühistab hanked „Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine" ja „Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine"  seoses vigadega meetmemääruse tõlgendamisel. ...

28.veebruari Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul tuleb ühe päevakorrapunktina Fermi Energia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-Virumaale. Tulenevalt sellest...

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kutsub kuulama ettekannet tuumajaama rajamise võimalikkusest

28.veebruari Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) üldkoosolekul tuleb ühe päevakorrapunktina Fermi Energia ettekanne tuumajaama võimalikust rajamisest Lääne-Virumaale. Tulenevalt sellest...

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 19...

Eesti mereala planeeringu eelnõu II avalikustamisest

Rahandusministeerium teavitab, et Eesti mereala planeeringu eelnõu (põhilahenduse) ja mõjude hindamise aruande eelnõu II avalik väljapanek kooskõlas planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 19...

VÄIKEHANGE „HAljala Koolile 10 (KÜMME) tahvelarvuti OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

Hange Haljala Koolile 10 tahvelarvuti ostmine

VÄIKEHANGE „HAljala Koolile 10 (KÜMME) tahvelarvuti OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

HANGE „HAljala KOOLIle 2 (KAKS) LÄHIKUVA PROJEKTORi OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

Hange Haljala Koolile kahe lähikuva projektori ostmine

HANGE „HAljala KOOLIle 2 (KAKS) LÄHIKUVA PROJEKTORi OSTMINE"   JUHISED PAKKUJALE Üldsätted   1. Käesoleva pakkumise eesmärk on kõige soodsama pakkumuse...

  15. veebruaril tähistab Haljala Rahvamaja 35 aasta täitumist juubilarile kohaselt kontserdi ja tantsuõhtuga. Juubeliõhtule kutsuvalt plakatilt saab teada, et tantsuks on palutud...

Haljala Rahvamaja avamisest möödub 35 aastat

  15. veebruaril tähistab Haljala Rahvamaja 35 aasta täitumist juubilarile kohaselt kontserdi ja tantsuõhtuga. Juubeliõhtule kutsuvalt plakatilt saab teada, et tantsuks on palutud...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 134 võeti vastu Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline...

Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 134 võeti vastu Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 133 võeti vastu Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude...

Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu 28.01.2020 otsusega nr 133 võeti vastu Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõjude...

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise  „Haljala aleviku kalmistu puude raie" Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt...

VH: Haljala aleviku kalmistu puude raie

Haljala Vallavalitsus kuulutab välja vähempakkumise  „Haljala aleviku kalmistu puude raie" Hanke eesmärk on majanduslikult soodsaima pakkuja välja selgitamine vastavalt hankija poolt...

  https://kredex.ee/et/kodutoetus Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida...

Kodutoetus lasterikastele peredele

  https://kredex.ee/et/kodutoetus Toetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Pered saavad toetuse abil soetada, renoveerida...

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.   Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada: ...

2020 aasta Hajaasustusprogrammi taotluste vastuvõtmine hakkab 17. veebruaril

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020.   Hajaasustusprogrammist on võimalik hajaasustuses elavatel perekondadel toetust saada: ...

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemus

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke  ettepanekuid,  vastuväiteid  või  täpsustusi...

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Haljala Vallavalitsus korraldab avaliku konkursi Võsu alevikus Võsu rand 1 kinnistule, Ranna tänava otsas asuvale maa-alale rendilepingu sõlmimiseks

  Rendilepingu eesmärk on rentniku poolt tänavakaubanduse korraldamine nimetatud maa-alal. Rendilepingu alusel on nimetatud maa-alal keelatud mistahes muud tegevused ja...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 20