« Tagasi

Surma registreerimisega seotud toimingud muutuvad

Alates 2019. aasta 1. juulist muutub surma registreerimise kord Eestis.

Seni registreeriti surm kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametniku juures, kes väljastas lahkunu lähedasele paberil surmatõendi. Selle tõendi alusel sai lahkunu lähedane matusetoimingute juurde asuda.

Uue korra kohaselt saadab arst, kes surma tuvastab, surmafakti andmed automaatselt rahvastikuregistrisse ning väljastab lähedasele ka matmiseks vajaliku surmatõendi (v.a. kiirabi poolt tuvastatud surma korral- siis väljastab surmatõendi kas perearst või muu meditsiiniasutus). Kuigi surmafakti andmed saadab rahvastikuregistrisse arst, on rahvastikuregistris automaatse surmakande tegijaks juriidiliselt Siseministeerium.

Kohalik omavalitsus, kes ei asu maakonnakeskuses, ei registreeri enam üldse surma. Maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele jääb surma registreerimise pädevus alles, kuid seda vaid erijuhtudel. Ülejäänud kohalikud omavalitsused alates 1.juulist enam surma registreerida ei saa, samuti ei saa nad väljastada surmatõendeid. Ka see pädevus on jätkuvalt maakonnakeskuste kohalikel omavalitsustel.

Järgnevalt mõned näited olukordade lahendamiseks:

•             Kui ioovite esmast surmatõendit ja surnu staatus on rahvastikuregistris „elus", tuleb suunduda maakonnakeskuse kohalikku omavalitsusse surma registreerima ja tõendit saama. Haljala valla elanikud saavad pöörduda Rakverre.

•             Kui soovite esmast surmatõendit ja surnu staatus on rahvastikuregistris „surnud", tuleb pöörduda arsti poole surmatõendit saama.

Kui soovite korduvat surmatõendit, tuleb suunduda maakonnakeskuse kohalikku omavalitsusse tõendit saama.

•             Kui soovite esmast surmatõendit ja tegemist on olukorraga, kus laps on elusalt sündinud, kuid seejärel surnud, soovitame pöörduda MK KOV-i sündi ja surma registreerima. (Tavaline kohalik omavalitsus saaks küll sünni ära registreerida, kuid mitte surma.)