« Tagasi

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi ning kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.

Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. aprill 2019 kell 16.30

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu kodulehel aadressil https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev toetuse taotlejatele toimub 15. märtsil 2019 kell 11.00 Fr.R.Kreutzwaldi 5 (II korruse saal). Infopäeval tutvustatakse KOP programmi tingimusi ning hindamiskomisjoni esimees Ene Preem räägib taotluste hindamisest ja hindamiskriteeriumitest.

Infopäev on tasuta, infopäevale registreerumine kuni 12.03.2019 lingil registreerimise vorm

Lisainfo: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 524 3927 , e-post: moonika.aruvainu@virol.ee

 

***

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru infopäev taotlejatele toimub 15. märtsil 2019 kell 12.00 Kreutzwaldi 5, Rakvere (II korruse saal). Infopäevale registreerumine kuni 12.03.2019 lingil  registreerimise vorm

 

Lisainfo: Sirli Kapper, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, tel: 3250115, e-post: sirli.kapper@virol.ee