« Tagasi

Kaasava eelarve jaoks esitati 13 ettepanekut

 

Kaasava eelarve menetlemise korras tehtud muudatused on andnud oodatud tulemusi. Pikendatud teavitusperiood tõi kaasa ettepanekute arvu väikese uurenemise. Kokku laekus kolmteist ettepanekut.

Lisaks juba varem laekunud neljale ettepanekule, milleks olid Haljala aleviku tiikide puhastamine, Haljala valla kalmistutele kuulsate inimeste matmispaiku tähistavate infotahvlite paigaldamine ja Haljala kalmistule urnimüüri ehitamine ning Võsule uue päästepaadi soetamine, esitati veel üheksa sisult ja eesmärgilt väga eriilmelist ettepanekut. Tervelt kolm ettepanekut esitati erinevatesse asulatesse mänguväljakute rajamiseks või nende korrastamiseks. Kaks ettepanekut olid seotud terviseradade ja discolfiradade ehitamisega. Karepa seltsilt laekus ettepanek seltsimaja esise tee katmiseks tänavakiviga. Altja rahvas soovib tuua lapsi merega seotud ettevõtmiste juurde tagasi õpetades neile kalalkäimist ja purjetamist ning soetada selleks vastavaid vahendeid. Veel esitati ettepanekud Haljala valla kooliõpilastele muusikainstrumentide ostmiseks ja Haljala võimla saali põranda hoolduseks.

Kaasava eelarve ettepanekute menetlemise komisjoni esialgsel hinnangul tuleb aga kahjuks mõned ettepanekud edasisest menetlusest välja jätta kuna ei vasta kaasava eeslarve eesmärgile. Samuti võtab komisjon mõne ettepaneku esitajaga täiendavalt ühendust, et täpsustada ettepaneku sisu ja eesmärki, mille tulemusel saaks otsustada selle teostatavuse üle.

Vaatamata sellele, et tõenäoliselt ei jõua kõik ettepanekud rahvahääletusele on need väga heaks sisendiks vallavalituse järgmiste aastate tegevuste planeerimisel.

Hindamise läbinud ja nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse valla veebilehel ja Facebook-i lehel ning pannakse rahvahääletusele. Kaasava eelarve ettepanekute hääletamine toimub 1. aprillist kuni 14. aprillini.

Riina Must
Vallasektetär