« Tagasi

Ootame kandidaate Haljala valla tublide inimeste tunnustamiseks.

 

Haljala Vallavolikogu kinnitas 21.11.2018 istungil Haljala valla tunnustusavalduste andmise korra, mille kohaselt oodatakse ettepanekuid Haljala valla aukodaniku aunimetuse, elutööpreemia ja aasta teo ning valla tänukirjaga tunnustamiseks.

HALJALA VALLA AUKODANIKU nimetus antakse füüsilisele isikule erilise tänuavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. ELUTÖÖPREEMIA antakse vallapoolse erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud füüsilisele isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju ning aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja mainet. Tunnustusavalduse HALJALA VALLA AASTA TEGU andmisega jagatakse valla poolset tunnustust füüsilisele või juriidilisele isikule eelneval kalendriaastal tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on kaasa aidanud vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel tasandil. VALLA TÄNUKIRI on tänuavaldus isikule kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või valla elu edendamisel.

Ettepanekud 2018 aasta tunnustusavalduse andmiseks esitada 17. detsembriks e-posti aadressile haljala@haljala.ee või saata postiga Haljala vallamajja Mere tn 6, Võsu alevik või Haljala teenuskeskusesse Rakvere mnt 3, Haljala alevik.

Ettepanek tunnustuse andmiseks peab sisaldama teene(te) kirjeldust ning füüsilise isiku ees- ja perekonnanime, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või teenistuskoht. Juriidilise isiku korral märkida isiku täpne nimi, esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed. Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.