« Tagasi

Põdruse küla külavanema valimised

PÕDRUSE KÜLA ÜLDKOOSOLEK
Laupäeval, 15. detsembril 2018 kl 13.00


Hea Põdruse külaelanik!

Ootame Sind küla üldkoosolekule laupäeval, 15. detsembril 2018 kell 13.00 Essu küla Noortekeskuses, et koos valida Põdrusele külavanem.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 7. detsembriks e-posti aadressil  jaan.oigus@online.ee . Ametlike kandidaatide nimekirja avaldame 8. detsembril.

Koosoleku päevakord:
* Hääletamise korra selgitamine
* Kandidaatide ettekanded; küsimused ja vastused
* Külavanema valimine
* Muud küsimused

Hääletamise kord:

Haljala valla külavanema statuudi kohaselt on külavanema valimisel õigus osaleda vähemalt 16-aastasel isikul, kellel on Põdruse külas rahvastikuregistri andmeil alaline elukoht.

Hääleõiguslike külaelanike registreerimise sujuvaks läbiviimiseks palume osalejatel kohale tulla pool tundi enne koosoleku algust.


Jaan Nurk 
Telefon: 55645158