Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

5.02.21

Haljala Vallavolikogu 30. novembri 2020. aasta määrusega nr 82 kinnitati Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031 (edaspidi ÜVK arendamise kava).

ÜVK arendamise kava lisafailid (joonised jm) on leitavad SIIT.

 

ÜVK arendamise kava menetlus volikogus ja avalik väljapanek:

Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 (ÜVK AK)  ja finantsanalüüsi ning suunas avalikule väljapanekule.

ÜVK arendamise kava avalik väljapanek toimus 5.-26. oktoober 2020. Avalikustamise perioodi jooksul esitati kokku 12 ettepanekut - Esitatud ettepanekud koos vallavalituses ja juhtivkomisjoni seisukohtadega.

Ettepanekute arutamiseks korraldati kaks avalikku arutelu:

28. oktoobril 2020 Võsul - Avaliku arutelu protokoll 28.10.2020 Võsu   Osalejate reg leht 

29. oktoobril 2020 Haljalas - Avaliku arutelu protokoll 29.10.2020 Haljala      Osalejate reg leht

Toimetaja: KENT KERNER