Vainupea küla Toominga mü DP

25.01.21

Vainupea küla, Toominga maaüksusele (katastritunnus 88703:002:0440) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 213 detailplaneeringu koostamine. Planeeringuala suurus on 1,5 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kolmeks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. 

 

Planeeringumaterjalid

Seletuskiri  (muudetud 27.10.2020)
Põhijoonis  (muudetud 27.10.2020)
Sihtotstarbed
Illustratsioonid

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 12.10.2020- 26.10.2020. Avalik arutelu toimus 04.11.2020.

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused on leitavad siit.

Detailplaneering võeti vastu Haljala Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 539.
 

Vainupea küla Toominga maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 14.12.2020 - 31.12.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 04.01.2021 seisuga ei esitatud. Avalik arutelu toimus 15.01.2020 kell 12.00 Haljala valla vallamajas aadressil Võsu alevik, Mere tn 6. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused on leitavad siit.

 

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 20.01.2021 korraldusega nr 34.

 

 

 

 

Toimetaja: KULDAR PÄRN