Valla valimiskomisjon

10.04.22

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

Valla valimiskomisjoni pädevust, selle moodustamise ning töökorralduse korda ja komisjoni liikmetele seatud nõudeid reguleerib kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus.

Haljala valla valimiskomisjon

Haljala valla valimiskomisjoni koosseis kinnitati Haljala Vallavolikogu 29. juuni 2021. aasta otsusega nr 192. Valimiskomisjoni koosseisu muudeti Haljala Vallavolikogu 17. augusti 2021. aasta otsusega nr 198.

Valimiskomisjoni liikmed:

1. vallasekretär Kristi Tomingas komisjoni esimees (tel 5787 7535, e-post kristi.tomingas@haljala.ee)

2. Ingrid Nurmsalu komisjoni aseesimees

3. Airi Öösalu

4. Riina Kaptein

5. Helgi Vassar

valimiskomisjoni asendusliikmed Urve Vogt ja Ene Loo

 

Haljala valla valimiskomisjoni asukohaks on Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Lääne-Virumaa (Haljala vallavalitsus). Valimiskomisjoni asukoht on määratud Haljala Vallavalitsuse 14.07.2021 korraldusega nr 369.

 

Valimiskomisjoni tegevusega seotud dokumendid on leitavad vallavalitsuse dokumendiregistrist: 
koosolekute protokollid | valimiskomisjoni otsused
Toimetaja: KENT KERNER