Valla valimiskomisjon

23.03.21

Valla valimiskomisjoni ülesandeks on kohalikel valimistel valimisliitude ja kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlakstegemine. Valimistevahelisel perioodil on valimiskomisjoni pädevuses peatunud ja lõppenud volitustega volikogu liikmetele asendusliikmete määramine.

 

Valla või linna valimiskomisjoni pädevust, selle moodustamise ning töökorralduse korda ja komisjoni liikmetele seatud nõudeid reguleerib kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus.

Haljala valla valimiskomisjon

Haljala valla valimiskomisjoni koosseis on kinnitatud Haljala Vallavolikogu 20. märtsi 2018. aasta otsusega nr 43.

Valimiskomisjoni liikmed:

1. vallasekretär Riina Must komisjoni esimees

2. Anneli Kivisaar

3. Mare Rosen

4. Klaarika Adonov

valimiskomisjoni asendusliige Urve Vogt

 

Valimiskomisjoni tegevusega seotud dokumendid on leitavad vallavalitsuse dokumendiregistrist: 
koosolekute protokollid | valimiskomisjoni otsused
Toimetaja: KENT KERNER