Vallavalitsus

8.01.23

Haljala Vallavalitsuse koosseis on kuueliikmeline: vallavanem ja viis liiget.

 

Anti Puusepp vallavanem anti.puusepp@haljala.ee 526 4235

Triin Toming

Vallavalitsuse liige

triin.toming@haljalavald.ee

5698 8900

Liis Kütt Vallavalitsuse liige liis.kytt@haljalavald.ee 5648 8223

Pille Bergström

Vallavalitsuse liige

pille.bergstrom@haljalavald.ee

522 3653

Andrus Aasmäe

Vallavalitsuse liige

andrus.aasmae@haljalavald.ee

514 7275

Urmas Osila Vallavalitsuse liige urmas.osila@haljalavald.ee 501 3063

 

 Haljala Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad dokumendiregistrist. Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted avalikustatakse valla kodulehel uudiste ja teadete rubriigis.
Vallavalitsuse moodustamist ja selle töökorraldust reguleerib valla põhimäärus. Vallavalitsuse liikmetele tasu maksmist reguleerib volikogu poolt kehtestatud vastav kord.

Haljala Vallavolikogu 21.02.2022 otsused:

1. Haljala Vallavolikogu otsus nr 27 "Haljala vallavanema valimine"

2. Haljala Vallavolikogu otsus nr 29 "Haljala Vallavalitsuse liikmete arvu kinnitamine"

3. Haljala Vallavolikogu otsus nr 30 "Haljala Vallavalitsuse liikmete kinnitamine"

 

Haljala Vallavalitsuse 03.03.2022 otsus:

1. Haljala Vallavalitsuse korraldus nr 82 "Vallavanema asendaja määramine"