Veekatkestuste info

12.03.18

Veekatkestused võivad olla avariilised või planeeritud.

Avariilised veekatkestused

Avariitöid pole võimalik ette planeerida, mistõttu teatame ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste avariiliste remonttööde aja vahetult pärast avariiteate registreerimist. Operatiivset infot avariitööde kohta saab telefonil 56901020.
Info veeavariide kohta on nähtaval siin.

Planeeritud veekatkestused

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste ehitus- ja remonttööde aja teatame klientidele kirjalikult ette hiljemalt kaks (2) nädalat enne tööde algust.
Plaaniliste remonttööde algusest ning nendega seonduvatest veeandmise ja reo- ning sademevee vastuvõtu piiramistest või katkestustest teatame klientidelee kirjalikult ette vähemalt viis (5) päeva enne tööde algust.
Veekatkestuste korral remonttööde tõttu tagame mõistliku aja jooksul, kuid vähemalt kümne (10) tunni pärast, ajutise veevõtu võimaluse klientide esmasteks vajadusteks.
Info planeeritud katkestuste kohta on nähtaval siin.

Toimetaja: MADIS TÄNAVA