Vergi küla Mereranna mü DP

28.12.17

Vergi küla Mereranna maaüksusele (88703:001:2523) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 22.12.2009 korraldusega nr 927 detailplaneeringu koostamine.
DP on vastu võetud vallavalitsuse 31.03.2010 korraldusega nr 158.
DP avalik väljapanek 15.-30.04 vallamajas ja Vergi raamatukogus.


DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 12.08.2010 otsusega nr 67.
DP hoonestus
DP seletuskiri
DP sihtotstarbed-trassid
DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA