Haljala Vallavolikogu I koosseisu XXXII istungile

 

Toimumise aeg           17. detsembril 2019 (teisipäev)

Koht                           Võsul, vallamajas

Algus kell                   16:00

 

PÄEVAKORD:

 

 1. Haljala valla 2020 aasta eelarve eelnõu I lugemine

Eelarve

Seletuskiri

 1. Otsuse eelnõu: Omafinantseeringu katmise garanteerimine (KIK-i programm: Tänavavalgustuse taristu renoveerimine)
 2. Otsuse eelnõu: Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
 1. Otsuse eelnõu: Detailplaneeringute menetluste lõpetamine (Karepa külas Pääsu ja Raamatukogu maaüksuste DP-d)
 1. Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muutmine
 1. Vallavalitsuse info ja muud küsimused
 • Tea Treufeldti arupärimine
 • Haljala koolihoone projekt
 • Võsu rannaala projekt
 • Võsu perearstikeskus
 • Käsmu sadama hoonestusõiguse konkurss
 • valla arengudokumentide koostamisest
 • Valla ametikohtade täitmine

Muud küsimused

 • Õiguskantsleri ettepanekud

Volikogu istungite protokollid

27.11.19

 

Volikogu liikmete osavõtt volikogu istungitest - 1-25 istung
Volikogu liikmete osavõtt volikogu istungitest - 26-31 istung

31. (07.11.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

30. (29.20.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

29. (15.10.2019) protokoll koos lisadega ja videosalvestus istungist

28. (17.09.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

27. (21.08.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

26.  (31.07.2019) protokoll

25. (18.06.2019) protokoll 

24. (21.05.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

23. (24.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

22. (09.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

21. (02.04.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

20. (19.03.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

19. (19.02.2019) protokoll koos lisadega ja videosalvestus istungist

18. (22.01.2019) protokoll ja videosalvestus istungist

17. (18.12.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

16. (20.11.2018) protokoll ja videosalvestus istungist

15. (16.10.2018) protokoll

14. (18.09.2018) protokoll

13. (21.08.2018) protokoll

12. (28.06.2018) protokoll

11. (19.06.2018) protokoll

10. (15.05.2018) protokoll

9.  (17.04.2018) protokoll

8. (03.04.2018) protokoll

7. (20.03.2018) protokoll

6. (20.02.2018) protokoll

5. (16.01.2018) protokoll

4. (19.12.2017) protokoll

3. (23.11.2017) protokoll

2. (07.11.2017) protokoll

Istungitel vastuvõetud otsused ja määrused on leitavad dokumendiregistrist.

Haljala Vallavolikogu kehtivad määrused on avaldatud Riigi Teatajas

Toimetaja: KATRIN KIVI