Võsu alevik Aasa tn 5 DP

28.12.17

Võsu aleviku Aasa tn 5 (katastritunnus 92201:003:1280; 1200 m² ) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 07.oktoobri 2008  korraldusega nr 1380 detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine elamule ja taristule.

 

DP on kehtestatud volikogu 08.12.2011 otsusega nr 134.

DP asendiplaan

DP joonis

DP seletuskiri

DP hoone

Toimetaja: MADIS TÄNAVA