Võsu alevik Jõe tn 6b ja osa Jõe tn 6a DP

29.12.17

Võsu aleviku Jõe tn 6 b kinnistule (katastri-tunnus 92201:001:0044) eesmärgiga ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonele, taristu ja kitsenduste määramiseks ning osale Jõe tn 6 a kinnistule (katastritunnus 92201:001:0043) kitsenduste ja servituudivajaduste määramiseks ja täpsustamiseks on algatatud Vihula Vallavalitsuse  18.10.2011 korraldusega nr 508 detailplaneeringu koostamine.

 

DP on kehtestatud volikogu 11.10.2012 otsusega nr 193

DP asendiplaan

DP hoonestus

DP seletuskiri

Toimetaja: MADIS TÄNAVA