Võsu aleviku Kalda tn 3 DP

6.07.20

Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule (katastritunnus 92201:001:0006) on Vihula Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 199 algatatud detailplaneeringu koostamine eesmärgiga maa sihtotstarbe muutmine.

Asendiplaan

Seletuskiri (25.02.2020)

Põhijoonis (25.02.2020)

Maakasutuse sihtotstarbed (25.02.2020)

Detailplaneering on vastuvõetud ja suunatud avalikule väljapanekule Haljala Vallavalitsuse 12.06.2019 korraldusega nr 329.

Kalda tn 3 maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu protokoll ja tulemused siin

 

Detailplaneering kehtestati Haljala Vallavalitsuse 1.07.2020 korraldusega nr 268 

Toimetaja: KULDAR PÄRN