Võsu alevik Kalevi tn 13 DP

29.12.17

Võsu aleviku Kalevi 13 maaüksusele (92201:001:0761; 1141m2 ) on algatatud Vihula Vallavalitsuse 03.02.2010 korraldusega nr 55 detailplaneeringu koostamine.
Eesmärk on ehitusõiguse saamine elamu ja abihoone rajamiseks.
DP on kehtestatud Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 otsusega nr 88.


DP eskiis

DP seletuskiri

DP asendiplaan

Toimetaja: MADIS TÄNAVA